Category Archives: Uncategorized

Comparision between Newlong Industrial DS-9C and Fischbein Empress 100

Newlong Industrial DS-9C Sewing Machine Head for Bag Closing: Manufacturer and Reputation: Newlong is a renowned brand in the industrial sewing machine industry with a strong reputation for producing durable and reliable equipment. Design and Features: The DS-9C is purposefully designed for bag closing applications, featuring optimized attributes for stitching bags, such as adjustable stitch […]

De batterij

De batterij van de toekomst zal waarschijnlijk energie-dichter zijn, een langere levensduur hebben en gemaakt zijn van duurzame en onschadelijke materialen. Er wordt ook onderzoek gedaan naar solid-state batterijen, die veiliger en efficiënter kunnen zijn dan traditionele lithium-ion batterijen. Bovendien wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe soorten batterijen, zoals lithium-zwavel- en lithium-luchtbatterijen, die […]

Power Infeeders for Bag Sewing Machines

Bag Sewing Europe sells a diversity of Power infeeders for Stationary Bag Sewing machines such as Newlong industrial DS-9C, Newlong Industrial DS-7c, Newlong industrial DS-11, Newlong Industrial DS-6AC or small system with NP7 or NP8 installed. In addition they can be combined with Empress 100, Empress 200 etc. Newlong Industrial CP4900 The model Newlong Industrial […]

How to Repair a Newlong NP-7A (general Issues)

The best way to repair a NLI Newlong NP-7A Bag sewing machine will depend on the specific issue that you are experiencing. Common problems with this type of machine include threading issues, tension problems, and mechanical malfunctions due to damage or or miss usage. Also changing to a needle and installing it in the wrong […]